product
product
UkiyoTruffle Sauce (50ml)

20.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmXốt Truffle mặn mà với truffle giòn dùng kèm Hàu tươi hoặc Sashimi set (50ml)Xốt Truffle mặn mà với truffle giòn dùng kèm Hàu tươi hoặc Sashimi set (50ml)