product
product
UkiyoThai Style Spicy Sauce (50ml)

20.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmXốt Cay kiểu Thái dùng kèm Hàu tươi hoặc Sashimi set (50ml)Xốt Cay kiểu Thái dùng kèm Hàu tươi hoặc Sashimi set (50ml)