product
product
UkiyoSweet Love (phù hợp cho 2 người)

469.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmBundle bao gồm 1 combo sashimi, 1 cuốn sushi, 1 maki, 2 nước épBundle bao gồm 1 combo sashimi, 1 cuốn sushi, 1 maki, 2 nước ép