product
product
UkiyoSet sốt Sashimi

20.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm10grm gừng, 2 bịch nước tương, 2 bịch wasabi10grm gừng, 2 bịch nước tương, 2 bịch wasabi