product
product
UkiyoSET OMISOKA

749.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmSò đỏ Canada (6 miếng), Sò điệp (6 miếng), Bạch tuộc (6 miếng), Cá trích ép trứng (6 miếng), Cá hồi (5 miếng), Bụng cá hồi (5 miếng)Sò đỏ Canada (6 miếng), Sò điệp (6 miếng), Bạch tuộc (6 miếng), Cá trích ép trứng (6 miếng), Cá hồi (5 miếng), Bụng cá hồi (5 miếng)