product
product
UkiyoSANYU

169.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm15 miếng cá ngừ đại dương Tuna sashimi (15 pieces)15 miếng cá ngừ đại dương Tuna sashimi (15 pieces)