product
product
UkiyoRINA

149.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmBạch tuộc (10 miếng) Octopus sashimi (10 pcs)Bạch tuộc (10 miếng) Octopus sashimi (10 pcs)