product
product
UkiyoMINEKO

279.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmSashimi Cá Hồi Nauy (30 miếng) Salmon sashimi (30 pieces)Sashimi Cá Hồi Nauy (30 miếng) Salmon sashimi (30 pieces)