product
product
UkiyoKARIN

119.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCá ngừ đại dương (10 miếng) Tuna sashimi (10 pcs)Cá ngừ đại dương (10 miếng) Tuna sashimi (10 pcs)