product
product
UkiyoKAIRI

219.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCá ngừ (20 miếng) Tuna sashimi (20 pcs)Cá ngừ (20 miếng) Tuna sashimi (20 pcs)