product
product
UkiyoHOTATE

249.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmSò điệp Hokkaido 6 miếng Hokkaido raw Scallop (6pcs)Sò điệp Hokkaido 6 miếng Hokkaido raw Scallop (6pcs)