product
product
UkiyoHOSHI

279.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmSashimi sò đỏ Canada (10 miếng) Suft Clam sashimi (10pcs)Sashimi sò đỏ Canada (10 miếng) Suft Clam sashimi (10pcs)