product
product
UkiyoHAMACHI

299.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCá cam Nhật Bản (6 miếng) Yellowtail sashimi (6 pcs)Cá cam Nhật Bản (6 miếng) Yellowtail sashimi (6 pcs)