product
product
UkiyoCuốn da cá hồi

149.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm8 cuốn da cá hồi Salmon Skin Roll (8 pcs)8 cuốn da cá hồi Salmon Skin Roll (8 pcs)