product
product
UkiyoCOMBO YUJI

449.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm1 Cuốn da cá hồi (8 miếng) 1 Bụng Cá hồi (10 miếng) 1 Cá Trích (10 miếng) Salmon Skin Roll (8 pcs) & Salmon Belly (10 pcs) & Herring With Capelin Roe (10 pcs)1 Cuốn da cá hồi (8 miếng) 1 Bụng Cá hồi (10 miếng) 1 Cá Trích (10 miếng) Salmon Skin Roll (8 pcs) & Salmon Belly (10 pcs) & Herring With Capelin Roe (10 pcs)