product
product
UkiyoCOMBO YOKO

419.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm1 Cuốn Cali (8 miếng), Cá hồi (10 miếng), Cá trích (10 miếng) California Roll (8pcs) & Salmon Sashimi (10 pcs) & Herring With Capelin Roe (10 pcs)1 Cuốn Cali (8 miếng), Cá hồi (10 miếng), Cá trích (10 miếng) California Roll (8pcs) & Salmon Sashimi (10 pcs) & Herring With Capelin Roe (10 pcs)