product
product
UkiyoCOMBO TOMI

349.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm1 Cuốn bơ cá hồi (8 miếng) 1 Sashimi : 1 Cá Ngừ (20 miếng) Salmon and Avocado Roll (8 pcs) & Tuna Sashimi (20 pcs)1 Cuốn bơ cá hồi (8 miếng) 1 Sashimi : 1 Cá Ngừ (20 miếng) Salmon and Avocado Roll (8 pcs) & Tuna Sashimi (20 pcs)