product
product
UkiyoCOMBO TABERU

349.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm1 Cuốn da cá hồi (8 miếng) Cá ngừ (20 miếng) Salmon Skin Roll (8 pcs) & Tuna Sashimi (20 pcs)1 Cuốn da cá hồi (8 miếng) Cá ngừ (20 miếng) Salmon Skin Roll (8 pcs) & Tuna Sashimi (20 pcs)