product
product
Ukiyo⭐ COMBO SUMO

1.549.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCá hồi (10 miếng), Bụng cá hồi (10 miếng), Cá trích (10 miếng), Bạch tuộc (10 miếng), Sò đỏ (6 miếng), Cá cam (6 miếng), Cuốn Cali (8 miếng), Cuốn bơ cá hồi (8 miếng), 200g rong nho, 2 salad rong biển trộn mè, 1 Đậu nành Nhật Salmon (10 pcs) & Salmon Belly (10 pcs) & Herring With Capelin Roe (10 pcs) & Octopus (10 pcs) & Surf Clam (6pcs) & Yellow Tails (6 pcs) & Salmon and Avocado Roll (8 pcs) & California Roll (8 pcs) & 02 Seaweed Salad with Seasame & 200gr Sea grapes & 100gr EdamameCá hồi (10 miếng), Bụng cá hồi (10 miếng), Cá trích (10 miếng), Bạch tuộc (10 miếng), Sò đỏ (6 miếng), Cá cam (6 miếng), Cuốn Cali (8 miếng), Cuốn bơ cá hồi (8 miếng), 200g rong nho, 2 salad rong biển trộn mè, 1 Đậu nành Nhật Salmon (10 pcs) & Salmon Belly (10 pcs) & Herring With Capelin Roe (10 pcs) & Octopus (10 pcs) & Surf Clam (6pcs) & Yellow Tails (6 pcs) & Salmon and Avocado Roll (8 pcs) & California Roll (8 pcs) & 02 Seaweed Salad with Seasame & 200gr Sea grapes & 100gr Edamame