product
product
UkiyoCOMBO SEINA

449.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm1 bơ cuốn cá hồi (8 miếng) 1 Cá hồi (10 miếng) 1 Bụng cá hồi (10 miếng) Salmon and Avocado Roll (8 pcs) & Salmon Sashimi (10 pcs) & Salmon Belly (10 pcs)1 bơ cuốn cá hồi (8 miếng) 1 Cá hồi (10 miếng) 1 Bụng cá hồi (10 miếng) Salmon and Avocado Roll (8 pcs) & Salmon Sashimi (10 pcs) & Salmon Belly (10 pcs)