product
product
UkiyoCombo NIKKO

299.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmBạch tuộc (10 miếng), Cá hồi (5 miếng), Bụng cá hồi (5 miếng) Salmon (5 pcs) & Octopus (10 pcs) & Salmon Belly (5 pcs)Bạch tuộc (10 miếng), Cá hồi (5 miếng), Bụng cá hồi (5 miếng) Salmon (5 pcs) & Octopus (10 pcs) & Salmon Belly (5 pcs)