product
product
UkiyoCOMBO MOMO

469.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm20 miếng Cá trích ép trứng, 10 miếng Cá hồi Na Uy Herring with Capelin Roe (20 pcs), Salmon sashimi (10 pcs)20 miếng Cá trích ép trứng, 10 miếng Cá hồi Na Uy Herring with Capelin Roe (20 pcs), Salmon sashimi (10 pcs)