product
product
UkiyoCombo MIMI

368.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCuốn Da Cá Hồi (8 miếng) Sashimi Cá Hồi Na Uy (20 miếng) Salmon Skin Roll (8 pcs) & Salmon Sashimi (20 pcs)Cuốn Da Cá Hồi (8 miếng) Sashimi Cá Hồi Na Uy (20 miếng) Salmon Skin Roll (8 pcs) & Salmon Sashimi (20 pcs)