product
product
UkiyoCOMBO MACHIKO

398.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm20 miếng Cá hồi Na Uy, 10 miếng Bụng cá hồi Na Uy Salmon sashimi (20 pcs), Salmon belly (10 pcs)20 miếng Cá hồi Na Uy, 10 miếng Bụng cá hồi Na Uy Salmon sashimi (20 pcs), Salmon belly (10 pcs)