product
product
UkiyoCOMBO KAYOKO

269.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm1 Cá Ngừ Đại Dương (10 miếng) 1 Bụng Cá Hồi Na Uy (5 miếng) 1 Cá Trích Ép Trứng Nhật Bản 5 miếng) Salmon Belly (5 pcs) & Herring With Capelin Roe (5 pcs) & Tuna (10 pcs)1 Cá Ngừ Đại Dương (10 miếng) 1 Bụng Cá Hồi Na Uy (5 miếng) 1 Cá Trích Ép Trứng Nhật Bản 5 miếng) Salmon Belly (5 pcs) & Herring With Capelin Roe (5 pcs) & Tuna (10 pcs)