product
product
UkiyoCOMBO HINATA

249.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm1 Cá Hồi Na Uy (10 miếng) + 1 Cá Trích Ép Trứng Nhật Bản (5 miếng) + 1 Cá Ngừ Đại Dương (5 miếng) Salmon (10 pcs) & Herring With Capelin Roe (5 pcs) & Tuna (5 pcs)1 Cá Hồi Na Uy (10 miếng) + 1 Cá Trích Ép Trứng Nhật Bản (5 miếng) + 1 Cá Ngừ Đại Dương (5 miếng) Salmon (10 pcs) & Herring With Capelin Roe (5 pcs) & Tuna (5 pcs)