product
product
UkiyoCOMBO FUYU

419.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCuốn Da Cá Hồi (8 miếng) + Sashimi Cá Hồi Na Uy (10 miếng) + Sashimi Cá Trích Ép Trứng Nhật Bản (10 miếng) Salmon Skin Roll (8 pcs) & Salmon Sashimi (10 pcs) & Herring With Capelin Roe (10 pcs)Cuốn Da Cá Hồi (8 miếng) + Sashimi Cá Hồi Na Uy (10 miếng) + Sashimi Cá Trích Ép Trứng Nhật Bản (10 miếng) Salmon Skin Roll (8 pcs) & Salmon Sashimi (10 pcs) & Herring With Capelin Roe (10 pcs)