product
product
UkiyoCOMBO AZAMI

249.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCá Ngừ Đại Dương (10 miếng) + Cá Trích Ép Trứng Nhật Bản (5 miếng) + Cá Hồi Na Uy (5 miếng) Tuna (10 pcs) & Salmon (5 pcs) & Herring With Capelin Roe (5 pcs)Cá Ngừ Đại Dương (10 miếng) + Cá Trích Ép Trứng Nhật Bản (5 miếng) + Cá Hồi Na Uy (5 miếng) Tuna (10 pcs) & Salmon (5 pcs) & Herring With Capelin Roe (5 pcs)