product
product
UkiyoCOMBO AYAME

249.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCá Ngừ Đại Dương (10 miếng) + Bụng Cá Hồi Na Uy (5 miếng) + Cá Hồi Na Uy (5 miếng) Tuna (10 pcs) & Salmon (5 pcs) & Salmon Belly (5 pcs)Cá Ngừ Đại Dương (10 miếng) + Bụng Cá Hồi Na Uy (5 miếng) + Cá Hồi Na Uy (5 miếng) Tuna (10 pcs) & Salmon (5 pcs) & Salmon Belly (5 pcs)