product
product
UkiyoCOMBO AKARI

269.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm1 Cá Hồi Na Uy (10 miếng) 1 Bụng Cá Hồi Na Uy (5 miếng) 1 Cá Trích Ép Trứng Nhật Bản (5 miếng) Salmon (10 pcs) & Herring With Capelin Roe (5 pcs) & Salmon Belly (5 pcs)1 Cá Hồi Na Uy (10 miếng) 1 Bụng Cá Hồi Na Uy (5 miếng) 1 Cá Trích Ép Trứng Nhật Bản (5 miếng) Salmon (10 pcs) & Herring With Capelin Roe (5 pcs) & Salmon Belly (5 pcs)