product
product
UkiyoCá ngừ ngâm tương Nhật

289.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCá ngừ đại dương ngâm tương Nhật. Bảo quản trong ngăn mát từ 2 - 4 độ C. HSD: 2 ngày kể từ ngày sản xuất. Soy sauce marinated tuna sashimi. Must be stored in refrigerator (2 - 4 Celsius degree). Expiry date: 2 days from manufacturing date.Cá ngừ đại dương ngâm tương Nhật. Bảo quản trong ngăn mát từ 2 - 4 độ C. HSD: 2 ngày kể từ ngày sản xuất. Soy sauce marinated tuna sashimi. Must be stored in refrigerator (2 - 4 Celsius degree). Expiry date: 2 days from manufacturing date.