product
product
Seasons GourmetHộp Tinh Tế

1.069.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmHộp gồm 8 bánh 120gr: - Bánh nướng nhân thập cẩm - Bánh nướng nhân custard - Bánh nướng nhân sen trà xanh - Bánh nướng nhân mơ tây - Bánh nướng nhân sen long nhãn - Bánh nướng nhân hạt sen - Bánh nướng nhân mè đen, hạt óc chó - Bánh nướng nhân hạt sen trà Ô longHộp gồm 8 bánh 120gr: - Bánh nướng nhân thập cẩm - Bánh nướng nhân custard - Bánh nướng nhân sen trà xanh - Bánh nướng nhân mơ tây - Bánh nướng nhân sen long nhãn - Bánh nướng nhân hạt sen - Bánh nướng nhân mè đen, hạt óc chó - Bánh nướng nhân hạt sen trà Ô long