product
product
Seasons GourmetHộp Thăng Hoa

896.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmHộp gồm 7 bánh 120gr : - Bánh nướng nhân thập cẩm - Bánh nướng nhân custard - Bánh nướng nhân sen trà xanh - Bánh nướng nhân mơ tây - Bánh nướng nhân sen long nhãn - Bánh nướng nhân hạt sen - Bánh nướng nhân mè đen, hạt óc chóHộp gồm 7 bánh 120gr : - Bánh nướng nhân thập cẩm - Bánh nướng nhân custard - Bánh nướng nhân sen trà xanh - Bánh nướng nhân mơ tây - Bánh nướng nhân sen long nhãn - Bánh nướng nhân hạt sen - Bánh nướng nhân mè đen, hạt óc chó