product
product
Seasons GourmetHộp Nồng Nàn

605.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmHộp gồm 8 bánh 80gr: - Bánh nướng nhân thập cẩm - Bánh nướng nhân sen trà xanh - Bánh nướng nhân mơ tây - Bánh nướng nhân sen long nhãn - Bánh nướng nhân đậu đỏ - Bánh nướng nhân việt quất - Bánh nướng nhân mè đen - Bánh nướng nhân hạt senHộp gồm 8 bánh 80gr: - Bánh nướng nhân thập cẩm - Bánh nướng nhân sen trà xanh - Bánh nướng nhân mơ tây - Bánh nướng nhân sen long nhãn - Bánh nướng nhân đậu đỏ - Bánh nướng nhân việt quất - Bánh nướng nhân mè đen - Bánh nướng nhân hạt sen