product
product
Seasons GourmetHộp Khát Vọng

1.620.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmHộp gồm 8 bánh 80gr: - Bánh nướng nhân thập cẩm - Bánh nướng nhân custard - Bánh nướng nhân sen trà xanh - Bánh nướng nhân mơ tây - Bánh nướng nhân sen long nhãn - Bánh nướng nhân hạt sen - Bánh nướng nhân mè đen, hạt óc chó - Bánh nướng nhân hạt sen trà Ô long và - 1 hộp Collagen 82xHộp gồm 8 bánh 80gr: - Bánh nướng nhân thập cẩm - Bánh nướng nhân custard - Bánh nướng nhân sen trà xanh - Bánh nướng nhân mơ tây - Bánh nướng nhân sen long nhãn - Bánh nướng nhân hạt sen - Bánh nướng nhân mè đen, hạt óc chó - Bánh nướng nhân hạt sen trà Ô long và - 1 hộp Collagen 82x