product
product
Seasons GourmetHộp Hứng Khởi

626.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmHộp gồm 8 bánh 80gr: - Bánh nướng nhân thập cẩm - Bánh nướng nhân sen trà xanh - Bánh nướng nhân mơ tây - Bánh nướng nhân đậu đỏ - Bánh nướng nhân việt quất - Bánh nướng nhân hạt sen - Bánh nướng nhân mè đen, hạt óc chó - Bánh nướng nhân hạt sen trà Ô longHộp gồm 8 bánh 80gr: - Bánh nướng nhân thập cẩm - Bánh nướng nhân sen trà xanh - Bánh nướng nhân mơ tây - Bánh nướng nhân đậu đỏ - Bánh nướng nhân việt quất - Bánh nướng nhân hạt sen - Bánh nướng nhân mè đen, hạt óc chó - Bánh nướng nhân hạt sen trà Ô long