product
product
Seasons GourmetHộp Dịu Dàng

421.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmHộp gồm 6 bánh 80g: - Bánh nướng nhân thập cẩm - Bánh nướng nhân sen trà xanh - Bánh nướng nhân mơ tây - Bánh nướng nhân đậu đỏ - Bánh nướng nhân mè đen - Bánh nướng nhân hạt senHộp gồm 6 bánh 80g: - Bánh nướng nhân thập cẩm - Bánh nướng nhân sen trà xanh - Bánh nướng nhân mơ tây - Bánh nướng nhân đậu đỏ - Bánh nướng nhân mè đen - Bánh nướng nhân hạt sen