product
product
Seasons GourmetHộp Cuốn Hút

2.700.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmHộp gồm 8 bánh 80gr: - Bánh nướng nhân Thập Cẩm - Bánh nướng nhân Custard - Bánh nướng nhân Sen Trà Xanh - Bánh nướng nhân Mơ Tây - Bánh nướng nhân Sen Long Nhãn - Bánh nướng nhân Việt Quất - Bánh nướng nhân Hạt Sen - Bánh nướng nhân Mè Đen, hạt Óc Chó - 02 hộp trà cao cấpHộp gồm 8 bánh 80gr: - Bánh nướng nhân Thập Cẩm - Bánh nướng nhân Custard - Bánh nướng nhân Sen Trà Xanh - Bánh nướng nhân Mơ Tây - Bánh nướng nhân Sen Long Nhãn - Bánh nướng nhân Việt Quất - Bánh nướng nhân Hạt Sen - Bánh nướng nhân Mè Đen, hạt Óc Chó - 02 hộp trà cao cấp