product
product
Sanji BentoTEGATUSHI

429.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCombo 10 miếng gà sốt tương gừng 01 chai nước ngọt 1.5L Pepsi / 7up 10x Chicken leg quarters with ginger sauce 1x Pepsi/ 7up 1.5LCombo 10 miếng gà sốt tương gừng 01 chai nước ngọt 1.5L Pepsi / 7up 10x Chicken leg quarters with ginger sauce 1x Pepsi/ 7up 1.5L