product
product

409.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCombo 10 miếng gà sốt tương gừng 10x Chicken leg quarters with ginger sauceCombo 10 miếng gà sốt tương gừng 10x Chicken leg quarters with ginger sauce