product
product
Sanji BentoTEBOSATO

1.019.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm10 cơm bò sốt tương Nhật 10 canh rong biển thịt bằm 10 nước sâm hạt chia 10x Beef Rice with Japanese sauce 10x Seaweed soup 10x Herbal tea with chia seed10 cơm bò sốt tương Nhật 10 canh rong biển thịt bằm 10 nước sâm hạt chia 10x Beef Rice with Japanese sauce 10x Seaweed soup 10x Herbal tea with chia seed