product
product
Sanji BentoNAROTOCO

479.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm05 cơm ba rọi heo mắm tỏi 05 canh rong biển thịt bằm 05 nước sâm hạt chia 5x Pork rice with garlic sauce 5x Seaweed soup 5x Herbal tea with chia seed05 cơm ba rọi heo mắm tỏi 05 canh rong biển thịt bằm 05 nước sâm hạt chia 5x Pork rice with garlic sauce 5x Seaweed soup 5x Herbal tea with chia seed