product
product
Sanji BentoNAGATUSHI

229.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCombo 5 miếng gà sốt tương gừng 02 lon nước ngọt 330ml Pepsi / 7up 5x Chicken leg quarters with ginger sauce 2x soft drinks 330ML (Pepsi/ 7up)Combo 5 miếng gà sốt tương gừng 02 lon nước ngọt 330ml Pepsi / 7up 5x Chicken leg quarters with ginger sauce 2x soft drinks 330ML (Pepsi/ 7up)