product
product
Sanji BentoNAGATUCO

429.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm05 cơm gà sốt tương gừng 05 canh rong biển thịt bằm 05 nước sâm hạt chia 5x Chicken rice with ginger sauce 5x Seaweed soup 5x Herbal tea with chia seed05 cơm gà sốt tương gừng 05 canh rong biển thịt bằm 05 nước sâm hạt chia 5x Chicken rice with ginger sauce 5x Seaweed soup 5x Herbal tea with chia seed