product
product

209.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCombo 5 miếng gà mắm tỏi 5x Chicken leg quarter with garlic sauceCombo 5 miếng gà mắm tỏi 5x Chicken leg quarter with garlic sauce