product
product
Sanji BentoNABOSATO

529.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩm05 cơm bò sốt tương Nhật 05 canh rong biển thịt bằm 05 nước sâm hạt chia 5x Beef rice with Japanese sauce 5x Seaweed soup 5x Herbal tea with chia seed05 cơm bò sốt tương Nhật 05 canh rong biển thịt bằm 05 nước sâm hạt chia 5x Beef rice with Japanese sauce 5x Seaweed soup 5x Herbal tea with chia seed