product
product

89.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCombo 2 miếng gà sốt tương gừng 2x Chicken leg quarters with ginger sauceCombo 2 miếng gà sốt tương gừng 2x Chicken leg quarters with ginger sauce