product
product
Sanji BentoHAGATOSHI

99.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCombo 2 miếng gà mắm tỏi 01 lon nước ngọt 330ml Pepsi / 7up 2x Chicken leg quarters with garlic sauce 1x soft drink 330ml (Pepsi/ 7up)Combo 2 miếng gà mắm tỏi 01 lon nước ngọt 330ml Pepsi / 7up 2x Chicken leg quarters with garlic sauce 1x soft drink 330ml (Pepsi/ 7up)