product
product

89.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCombo 2 miếng gà mắm tỏi 2x Chicken leg quarters with garlic sauceCombo 2 miếng gà mắm tỏi 2x Chicken leg quarters with garlic sauce