product
product
Sanji BentoCOMBO SATO

109.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCơm ba rọi bò sốt tương Nhật Nước sâm hạt chia chai 330ML Canh rong biển thịt bằm nước hầm gà Beef rice with Teriyaki sauce Herbal water with chia seed 330ML Seaweed soup with pork mince & chicken brothCơm ba rọi bò sốt tương Nhật Nước sâm hạt chia chai 330ML Canh rong biển thịt bằm nước hầm gà Beef rice with Teriyaki sauce Herbal water with chia seed 330ML Seaweed soup with pork mince & chicken broth